Pedagogische visie peuteropvang

Buiten spelen

Bij de peuteropvang van De Groene Zwaluw staat de natuur volop in de aandacht. Buiten zijn is belangrijk voor kinderen, omdat ze hier echt hun energie kwijt kunnen. Ze worden uitgedaagd om meer te bewegen en de spelontwikkeling wordt gestimuleerd.

Dit betekent dat wij veel buiten te vinden zijn. Onze kinderopvang heeft een natuurlijke tuin, waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. De buitenruimte wordt niet alleen gebruikt voor vrij spel, maar hier worden ook leuke activiteiten met de kinderen ondernomen. Samen met de pedagogisch medewerkers gaan we op ontdekking en maken we de kinderen bewust van hun omgeving. 

Ook maken we geregeld een uitstapje naar het bos, de velden of naar de speeltuin. Mogelijkheden genoeg om de natuur te betrekken bij de opvang.

Buiten slapen

Peuters die tussen de middag nog slapen, kunnen zowel binnen als buiten een dutje doen. 

We hebben fijne buitenbedden, lekker beschut onder een mooie overkapping. Door buiten te slapen, maken kinderen meer vitamine D aan. Vitamine D hebben kinderen nodig voor hun weerstand, sterke botten en een goed gebit. Ook blijkt uit onderzoek dat kinderen buiten langer en dieper slapen. De kwaliteit van de lucht is buiten namelijk beter dan binnen. De rustgevende geluiden van de natuur, zoals het fluiten van de vogels en het ritselen van blaadjes, helpen om goed in slaap te vallen. Wij vragen ouders toestemming voordat wij kinderen buiten laten slapen.

In het lokaal kunnen rustbedjes geplaatst worden in het rusthoekje, zodat ze binnen een dutje kunnen doen.

Gezonde voeding

Wij vinden gezonde voeding belangrijk. Door kinderen vanaf jonge leeftijd op te laten groeien met een gezonde levensstijl, geef je ze een goede basis mee voor de rest van hun leven. Zo bieden we de kinderen een ontbijt en lunch aan, krijgen ze verantwoorde tussendoortjes én de kinderen eten ’s avonds een verse warme maaltijd. 

Emotionele veiligheid

Er is veel aandacht voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Die veiligheid wordt geboden door op een sensitieve en responsieve manier met het kind om te gaan. Dat wil zeggen dat pedagogisch medewerkers de signalen van het kind zien en er op een passende manier op reageren.

Dankzij de kleinschalige opzet van de opvang en door te werken met vaste pedagogisch medewerkers, kunnen de pedagogisch medewerkers echt een band opbouwen met het kind. Het kind krijgt de ruimte om op zijn eigen tempo te ontwikkelen en om zijn eigen kwaliteiten te ontdekken. Pedagogisch medewerkers zijn dan ook in staat om hun pedagogisch handelen aan te passen aan de ontwikkeling en het karakter van het kind.

Persoonlijke ontwikkeling

Ieder kind wordt spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling. Er wordt niet alleen gekeken naar de chronologische leeftijd, maar ook de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Door de kinderen in de groep goed te observeren kunnen de pedagogisch medewerkers activiteiten aanbieden die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Ons kindvolgsysteem KIJK! helpt ook om een beeld van de ontwikkeling van ieder kind te krijgen. 

Niet alleen buiten, maar ook binnen hebben wij een uitdagende speelruimte. De groepsruimte is ingericht met aparte hoeken waar kinderen met verschillende materialen kunnen spelen. Begeleide activiteiten en vrij spel worden afgewisseld. Hierbij werken we met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Samen met de pop Puk beleven de kinderen leuke avonturen, waarbij aan de hand van thema’s de verschillende ontwikkelingsgebieden spelenderwijs worden gestimuleerd. (Let op: wij zijn geen VVE-locatie en ontvangen dus geen subsidie van de gemeente voor kinderen met een VVE-indicatie).

Sociale vaardigheden

Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers begeleid in het contact met andere kinderen en volwassenen. Wij stimuleren samenspel en leren kinderen om rekening te houden met elkaar. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen sociale kennis en vaardigheden, waardoor ze steeds zelfstandiger relaties met anderen opbouwen en onderhouden.

Normen en waarden

Kinderen maken op een open manier kennis met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving. Ze leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We spreken regels af met de kinderen en leggen uit waarom deze regels er zijn. Wachten op je beurt, elkaar helpen en ieder in zijn waarde laten zijn voorbeelden van normen en waarden die de kinderen bijgebracht krijgen, zodat de kinderen worden voorbereid op een actieve participatie in de maatschappij.

Bekijk hier ons volledige pedagogische beleid.

error: Content is protected !!