Pedagogische visie buitenschoolse opvang

Groene kinderopvang

Na een dag school is het fijn om lekker naar buiten te kunnen gaan. Hier kunnen kinderen hun energie kwijt en het daagt ze uit om meer te bewegen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de omgeving om zich heen ontdekken. 

Daarom zijn wij veel buiten te vinden. Onze kinderopvang heeft een natuurlijke tuin, waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. De buitenruimte wordt niet alleen gebruikt om vrij te spelen, maar hier worden ook leuke activiteiten met de kinderen ondernomen. Bij mooi weer eten we ook buiten. Daarnaast kunnen we gebruik maken van het schoolplein van basisschool St. Theresia.

We leren de kinderen om respect voor de natuur te hebben. Doordat we veel buiten zijn, maken de kinderen kennis met alles wat er in de natuur te vinden is. Samen met de pedagogisch medewerkers gaan we op ontdekking en maken we de kinderen bewust van hun omgeving. Denk hierbij ook aan het onderhouden van een moestuintje, vogelvoer maken of samen een insectenhotel bouwen. 

Boukoul heeft een mooie, groene omgeving. We maken dan ook geregeld een uitstapje naar het bos, de velden of naar de speeltuin. Mogelijkheden genoeg om de natuur te betrekken bij de opvang.

Gezonde voeding

Bij De Groene Zwaluw vinden wij gezonde voeding belangrijk. Door kinderen vanaf jonge leeftijd op te laten groeien met een gezonde levensstijl, geef je ze een goede basis mee voor de rest van hun leven. Kinderen eten bij De Groene Zwaluw iedere dag vers fruit/groente, gezonde tussendoortjes en een warme maaltijd. Op woensdagmiddag en tijdens vakanties en studiedagen eten de kinderen tussen de middag bruine boterhammen met gevarieerd beleg. Deze broodmaaltijd bieden we ook aan als ontbijt. Bij uitzondering wordt er weleens iets minder gezonds uitgedeeld, zoals pepernoten bij het Sinterklaasfeest of een waterijsje bij heel warm weer. Alle voeding is bij het tarief inbegrepen.

Vier pedagogische doelen

Emotionele veiligheid

Een kind moet zich veilig en prettig voelen bij de kinderopvang. Die veiligheid wordt geboden door op een sensitieve en responsieve manier met het kind om te gaan. Dat wil zeggen dat pedagogisch medewerkers de signalen van het kind zien en er op een passende manier op reageren.  Pedagogisch medewerkers zijn dan ook in staat om hun pedagogisch handelen aan te passen aan de ontwikkeling en het karakter van het kind.

Door te werken met een klein team van vaste pedagogisch medewerkers, kunnen ze echt een band opbouwen met het kind. Dit bevordert de emotionele veiligheid, waardoor het kind zich vrij kan voelen om zichzelf te zijn en van daaruit te groeien in zijn ontwikkeling. 

Persoonlijke vaardigheden

Ieder kind wordt spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van zijn/haar motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden. Er wordt niet alleen gekeken naar de chronologische leeftijd, maar ook de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Door de kinderen in de groep goed te observeren en door in gesprek te gaan met de kinderen, kunnen de pedagogisch medewerkers activiteiten aanbieden die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. 

Niet alleen buiten, maar ook binnen hebben wij een uitdagende speelruimte. De ruime groepsruimte is ingericht met aparte hoeken waar kinderen met verschillende materialen kunnen spelen. Begeleide activiteiten en vrij spel worden afgewisseld, waarbij de kinderen de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken (binnen de mogelijkheden van de groep).

Sociale vaardigheden

Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers begeleid in het contact met andere kinderen en volwassenen. Vrij spel en begeleide groepsactiviteiten wisselen elkaar af, waardoor kinderen leren hoe zij in een groep kunnen functioneren en hoe ze op een fijne manier samen kunnen spelen. Wij stimuleren samenspel en leren kinderen om rekening te houden met elkaar. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen sociale kennis en vaardigheden, waardoor ze steeds zelfstandiger relaties met anderen opbouwen en onderhouden.

Normen en waarden

Kinderen maken op een open manier kennis met de algemeen aanvaarde normen en waarden in de samenleving. Ze leren hoe ze op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We spreken regels af met de kinderen en leggen uit waarom deze regels er zijn. Wachten op je beurt, elkaar helpen en ieder in zijn waarde laten zijn voorbeelden van normen en waarden die de kinderen bijgebracht krijgen, zodat de kinderen worden voorbereid op een actieve participatie in de maatschappij.

Bekijk hier ons volledige pedagogische beleid.

error: Content is protected !!