Inspectierapport peuteropvang

De peuteropvang van De Groene Zwaluw krijgt jaarlijks een inspectie van de GGD. Er wordt nagegaan of onze locatie aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Na elk onderzoek wordt er een inspectierapport opgesteld. Voordat onze opvang opent, zal er een inspectie uitgevoerd worden. Zodra deze is uitgewerkt, kunt u het rapport inzien via de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Hier kunt u ons vinden door het LRK-nummer of onze naam in te vullen.

error: Content is protected !!