Oudercommissie BSO

Bij De Groene Zwaluw wordt binnen een half jaar na de start van de opvang  een oudercommissie opgericht. Deze oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang bij De Groene Zwaluw. Het doel van de oudercommissie is om advies te geven aan De Groene Zwaluw over de kwaliteit van de zorg. Minimaal 3 keer per jaar komt de oudercommissie samen. Alle ouders ontvangen hierna een verslag van de besproken punten.

Wilt u lid worden van onze oudercommissie? Stuur dan een mail naar info@degroenezwaluw.nl.

error: Content is protected !!